Menu
Home Page

Gelli Fanadlog

Croeso i Gelli Fanadlog!

Welcome to Gelli Fanadlog!

  

Miss Bloor yw ein hathrawes ddosbarth ac mae 30 o ddisgyblion blwyddyn 4 a 5 yn ein dosbarth eleni.  Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur, gyffrous a hapus i’n paratoi tuag at y dyfodol. Am y newyddion mwyaf diweddar darllenwch gylchlythyron Mrs Edmunds, gallwch chi ddod o hyd i'r rhain ar dudalen cartref ein gwefan ar yr hysbysfwrdd. Dilynwch ni ar Twitter am luniau a gweithgareddau sydd yn digwydd yn y dosbarth - @bachysgol 

 

Miss Bloor is our class teacher and there are 30 year 4 and 5 pupils in our class. We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences in preparation for our future development. For regular updates please see Mrs Edmunds newsletters under the noticeboard which can be found on the homepage of the website. For regular photos and class activities follow us on Twitter - @bachysgol

Uchafbwyntiau Rhagfyr / December Highlights

Dathlu penblwyddi / Celebrating birthdays 27.11.20

Gemau Parti Penblwydd 27.11.20

Still image for this video

Uchafbwyntiau’r Wythnos / This Week’s Highlights 9.11.20 - 13.11.20

Her ‘Actia dy oed’ ar gyfer Plant Mewn Angen / ’Act your age’ challenge for Children in Need 😃

Still image for this video
Dewison ni symudiadau gwahanol i wneud pob dydd yn seiliedig ar ein hoedrannau.
We chose different movements to do every day based on our ages.

Uchafbwyntiau’r Wythnos / This week’s highlights 2.11.20 - 6.11.20

22/10/20 - Dysgu Gartref / Home Learning

Ewch i google classroom ar gyfer gweithgareddau dysgu gartref.
Please visit google classroom for home learning activities.

 

Uchafbwyntiau’r Wythnos 19/10/20 - 21/10/20

Parents Evening Phone Calls 

Please see timetable below for parent-teacher phone calls. 

You will be contacted between 4-6pm on the days below.

Diolch,

Miss Bloor

 

Pwyllgor Digidol

Criw Cymreig

Still image for this video

Pwyllgor Eco

Still image for this video

Pwyllgor Lles

Still image for this video

Arweinwyr Pwyllgorau Plant

 

 

Llongyfarchiadau i bob un a wnaeth ymgeisio i fod yn arweinydd, roedd eich cyflwyniadau yn wych! 

Uchafbwyntiau’r Wythnos / This Week’s Highlights 12/10/20 - 16/10/20

Uchafbwyntiau’r Wythnos 5/10/20 - 9/10/20

Uchafbwyntiau'r Wythnos 28/9/20 - 2/10/20

Uchafbwyntiau'r Wythnos 21.9.20 - 25.9.20

Uchafbwyntiau'r wythnosau cyntaf nôl yn yr ysgol / Highlights of our first few weeks back in school

Top