Menu
Home Page

Wythnos / Week 25.1.21

Grid gweithgareddau dysgu gartref/ Home learning activity grid
Amserlen Google meet/ Google meet timetable
Stori'r wythnos/ Story of the week

Santes Dwynwen.mp4

Still image for this video

Santes Dwynwen - Nawddsant cariadon Cymru

Ioga/ Yoga

Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu/ Languages, literacy and communication
Mathemateg a rhifedd/ Mathematics and numeracy
Gemau a gweithgareddau mathemateg ychwanegol/ Additional maths games and activities
Iechyd a lles/ Health and wellbeing

(1)Recordio negeseuon caredig i'w rhannu dros Seesaw gyda'ch ffrindiau/ Record kind messages to share with your friends over Seesaw

Still image for this video
Dyniaethau/ Humanities
Celfyddydau mynegiannol/ Expressive arts

(1)Dylunio a chreu cerdyn Santes Dwynwen/ Design and create a St Dwynwen's card

(2)Creu llwy garu gan ddefnyddio toes/ Design and make a traditional welsh love spoon using saltdough

Still image for this video
Gwyddoniaeth a thechnoleg/ Science and technology

(1)Ymchwiliad: Pa ddiodydd sydd orau ar gyfer eich dannedd/ Investigation: Which drinks are best for your teeth

Still image for this video
Top