Menu
Home Page

Dyffryn Wen

Croeso i Dyffryn Wen!

Welcome to Dyffryn Wen!

 

Mrs.Morris yw ein hathrawes ddosbarth. 

 

Mae 30 o ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 yn ein dosbarth ni eleni. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur, gyffrous a hapus i’n paratoi tuag y dyfodol.

 

Mrs.Morris is our class teacher. 

 

There are 30 year 5 & 6 pupils in the class.

We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences in preparation for our future development.

 

Ein Thema / Our Theme

Thema y tymor hwn yw ‘Mentro i wella'n dyfodol’. Edrychwch isod am ragor o fanylion.

 

Our theme this term is 'Venture to improve our future'. Please see below a detailed view of the things that we will be learning.

  •  

For regular photos and class activities follow us on twitter - @bachysgol

 

Pethau i’w Cofio

Ymarfer Corff - pob dydd Gwener (Bydd angen i blant wisgo cit chwaraeon i’r ysgol: llodrau / leggins du, crys-t gwyn a threiners).

Darllen - Angen dod a bag darllen i’r ysgol bob dydd.

Gwaith Cartref - Anogir pob plentyn i ddarllen yn rheolaidd. Yn achlysurol rhoddir darnau penodol o waith cartref megis sillafu ychwanegol, ymarferion rhifedd neu brosiectau thematig.

Poteli dŵr - Rydyn ni’n annog y plant i ddod â photel plastig o ddŵr wedi’i lenwi i’r ysgol bob dydd (nid sudd neu sgwash, er mwyn atal pydredd dannedd).

Eiddo coll - A allwch sicrhau bod enw eich plentyn wedi’i hysgrifennu tu mewn i bob dilledyn.

Clybiau - Gweler adran rhieni am fanylion clybiau.

Ffrwythau - plîs dewch â darn o ffrwyth i’w fwyta amser chwarae neu 20c yn ddyddiol i brynu darn o ffrwyth yn ein siop ffrwythau.

 

Things to Remember

P.E - Every Friday - (pupils are asked to wear P.E. kit to school so that they can change for lessons. Clothing should be labelled; the kit is a plain white t-shirt, black shorts/trousers and trainers).

Reading – Reading books must be returned every day.

Homework – All pupils are expected to read regularly. Additional pieces of homework may be provided by the class teacher, for example; spelling and numeracy exercises and occasional thematic projects.

Water bottles – children may bring water bottles to school (already filled). No other drinks are permitted, only water!!

Lost clothing – Please ensure that your child’s name is clearly marked on every item of clothing.

Clubs – Please see parents section for after school clubs.

Fruit - We are a healthy school. Please provide your child with a healthy snack to eat at break times. A piece of fruit can be bought for 20p at our fruit tuck shop

 

 

 

Blog Dyffryn Wen

Dyffryn Wen Blog

 

Dilynwch y linc i weld ein blog.

Follow the link below to see our class blog

 https://blog.seesaw.me/dyffrynwen20

 

 

 

Rounding Rap

We loved using this rap to help with our rounding skills. This is a great video for helping students learn to round.

Top