Menu
Home Page

Pwy yw Pwy - Who's Who

Come and meet the staff at our school.

 

Pennaeth / Headteacher - Mrs Sarah Edmunds

Dirprwy Benaeth dros-dro / Acting Deputy Headteacher  - Mrs Dian Morris

Arweinydd Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Leader - Mrs Hannah Davies

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs Coordinator - Miss Lowri Evans

 

Athrawon Dosbarth / Class Teachers

Dyffryn Wen - Mrs Dian Morris

 Cefn Llwyd - Miss Hannah Perry

Gelli Fanadlog - Miss Non Bloor

Cwrt y Celyn - Mrs Rhian Roberts

Fferm y Garth - Miss Katie Jenkins

Mynydd Meio - Mrs Eleri Hopkin / Miss Cerys Vick

Fferm y Llwyn - Mr Sion Hughes

Craig yr Hufen  - Miss Betsan Thomas

Fferm Ty Canol - Miss Lowri Davies

Fferm Ty Fry - Mrs Hannah Davies

 

Cynorthwywyr Dysgu

Mrs Rhian Riley

Miss Faith Northam

Mrs Joanne Lewis

Mrs Catrina Szalkowski

Miss Debbie Lloyd

Mrs Nikki Atherton

Miss Sophie Washington

Mr Joshua Reeves

Mrs Leonna Williams

Mrs Tracey Hallett

Miss Gabrielle Jones

Miss Demi McNamara

Miss Cerys Williams

Top