Menu
Home Page

Dydd Llun 18.01.2021 Monday

Sgiliau Sylfaenol / Basic Skills

Mathemateg/ Mathematics

Cwblhewch y gwaith yma AR ÔL ein gwers google meet

Complete this work AFTER our google meet live lesson

Drilio Iaith / Language Drilling Session

Sillafu 18.01.2021.mp4

Still image for this video
Gwyddoniaeth/Science

Cân y Synhwyrau | The Senses Song

Nofel Ddosbarth / Class Novel

trim.8CCA74F0-FD21-41B3-BCF4-AC7DAD36A287.MOV

Still image for this video
Top